Polityka prywatności

Polityka Prywatności jest częścią
REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO
FALTER Spółka z o.o.
dla przedsiębiorców i konsumentów w brzmieniu obowiązującym od dnia 25 maja 2018 r.
Przejdź do pełnej wersji regulaminu.

 

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI
8.1. Falter Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych Kupujących w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
8.2. Przetwarzanie danych osobowych Kupujących jest zgodne z przepisami RODO oraz prawa powszechnie obowiązującego polskiego, w szczególności z przepisami ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.) oraz przepisami rozporządzeń wykonawczych do ustaw.
8.3. Podanie przez Kupujących ich danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak uzyskania tych danych przez Falter Sp. z o.o. może uniemożliwić lub znacznie utrudnić realizację złożonego zamówienia.
8.4. Falter Sp. z o.o. zbiera oraz przetwarza dane Kupujących w następującym zakresie:
a) imię i nazwisko,
b) adres poczty elektronicznej e-mail,
c) numer telefonu,
d) adres zamieszkania,
e) adres firmowy,
f) adres do doręczeń,
g) numer ewidencyjny PESEL,
h) nazwa firmy,
i) numer identyfikacji podatkowej NIP,
j) numer IP urządzenia, z którego dokonano zamówienia,
k) pliki Cookies,
l) historia transakcji,
m) bank i numer rachunku bankowego, z którego dokonano płatności za zamówienie,
n) podpis Kupującego,
o) historia reklamacji,
p) opinie Kupującego,
r) udzielone przez Kupującego zgody,
s) ewentualne dodatkowe informacje o Kupującym, przekazane w korespondencji e-mail lub w trakcie rozmowy telefonicznej.
8.5. Wszystkie dane osobowe Kupujących zebrane przez Administratora będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji usług dostępnych w sklepie internetowym Falter Sp. z o.o. oraz w celu realizacji usług posprzedażowych, tj. w celu:
a) złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.inkjetsolution.eu,
b) zawarcia umowy sprzedaży,
c) obsługi usług płatniczych,
d) organizacji transportu przesyłek z zamówionymi produktami,
e) przedstawienia oferty sprzedaży innych produktów Falter Sp. z o.o.,
f) przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji Kupujących oraz realizacji prawa odstąpienia do umowy sprzedaży,
g) zapewnienia i realizacji usług serwisowych,
h) wysyłki Kupującym próbek produktów,
i) zapewnienia i realizacji usług recyklingu i skupu zużytych kartridży,
j) wystawienia faktury VAT i zapewnienia realizacji pozostałych celów podatkowych i rachunkowych,
k) prowadzenia konta użytkownika sklepu internetowego,
l) windykacji należności Falter Sp. z o.o.,
m) przedstawienia oferty i realizacji szkoleń,
n) zapisywania danych w plikach Cookies,
o) przeprowadzania badań i analiz funkcjonowania serwisu sklepu internetowego,
p) przesyłania informacji handlowych poprzez Newsletter o nowościach i promocjach Falter Sp. z o.o., w tym o oferowanych produktach i promocjach, organizowanych szkoleniach, wydarzeniach i innych akcjach, a także porady drukarskie i techniczne (za odrębną zgodą wyrażoną przez Kupującego).
8.6. Przetwarzanie danych osobowych  Kupujących do celów innych niż wymienione w ppkt 8.5. powyżej (na przykład w celach marketingowych), występuje tylko za zgodą Kupującego.
8.7. Dane osobowe Kupujących będą przetwarzane w celu przekazywania informacji o usługach i produktach oferowanych przez Falter Sp. z o.o., zarówno w sposób zautomatyzowany, poprzez wyszukiwanie w bazie danych, w tym również w formie profilowania, a także w sposób niezautomatyzowany, jednak wyłącznie przez osoby do tego uprawnione.
8.8. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Kupujących przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub do czasu, gdy Kupujący skorzystają z prawa do usunięcia bądź wycofania zgody na przetwarzanie danych, lecz przez okres nie dłuższy niż 10 lat od dnia ostatniego kontaktu z danym Kupującym. Dane będą następnie usuwane, chyba że dłuższy okres przetwarzania danych będzie wymagany bądź dozwolony przez prawo (na przykład w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych).
8.9. Falter sp. z o.o., jako Administrator danych osobowych, nie będzie przekazywać danych osobowych Kupujących innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji, w której o przekazanie danych zwróci się podmiot uprawniony do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np. sąd, organ ścigania lub osoba trzecia na podstawie orzeczenia uprawnionego organu państwa) wskazując podstawę prawną takiego działania, a także sytuacji, w której przekazanie danych innym podmiotom będzie konieczne dla możliwości zapewnienia właściwej realizacji zamówienia w sklepie internetowym www.inkjetsolution.eu. W szczególności dane osobowe Kupujących są lub mogą być przekazywane:
a) podmiotom i organom uprawnionym do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa,
b) dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające zarządzanie organizacją Administratora, w szczególności firmom kurierskim i pocztowym, dostawcom usług teleinformatycznych,
c) dostawcom usług kadrowo-płacowych i księgowych,
d) dostawcom usług prawnych oraz wspierającym Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń.
8.10. W odniesieniu do danych osobowych Kupującemu przysługują następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b) prawo do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorach danych Administratora, w tym prawo do wglądu w historię przetwarzania swoich danych,
c) prawo do żądania uzupełnienia, sprostowania (poprawienia) lub aktualizacji danych osobowych,
d) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
e) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
g) prawo do przeniesienia danych do innej firmy.
Żądanie realizacji każdego z powyższych praw Kupujący może zgłosić na adres e-mail office@inkjetsolution.eu lub na adres pocztowy Falter Sp. z o.o.
8.11. Niezależnie od prawa do żądania realizacji powyższych praw Kupującemu przysługuje prawo do wniesienia skargi na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.12. Administrator gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników odwiedzających Serwis. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu Serwisem, okresowym analizom statystyki odwiedzin, ustaleniu, które strony odwiedzane są najczęściej, określeniu poziomu funkcjonalności stron Serwisu. Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.
8.13. Stosowane przez Falter sp. z o.o., jako Administratora, Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika, a w szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkownika wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi.
8.14. Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach:
a) Konfiguracji Serwisu:
- rozpoznania urządzenia Użytkownika  oraz jego lokalizacji i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
b) Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:
- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
c)  Analiz i badań oraz audytu oglądalności:
- tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
d) Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.
8.15. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji Usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8.16. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
8.17. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl