Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Informacja stworzona na potrzeby realizacji obowiązku dystrybutora zobowiązanego do przekazywania informacji wynikającej z artykułu 37 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w zakresie przewidzianym przez tą ustawę.

System zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego


W celu prawidłowego zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych należy:

  • nieodpłatnie zwrócić w punkcie sprzedaży produktu, w którym kupuje się nowe urządzenie, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany,
  • nieodpłatnie zwrócić podczas dostawy nowego sprzętu, jeśli jest to sprzęt tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczany,
  • nieodpłatnie zwrócić w punkcie sprzedaży produktu, bez konieczności zakupu nowego sprzętu, gdy żaden z jego wymiarów zewnętrznych nie przekracza 25 cm;
  • w przypadku sprzętu o większych wymiarach nieodpłatnie zwrócić do sklepu o wymiarach powierzchni handlowej powyżej 400 m2 przeznaczonej na sprzedaż sprzętu elektrycznego i elektronicznego, bez konieczności zakupu nowego sprzętu;
  • przekazać do PSZOK - punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Informacja o najbliższych lokalizacjach jest opublikowana na stronie internetowej lub na tablicy ogłoszeń lokalnego urzędu miasta, gminy lub związku międzygminnego.
  • zwrócić do punktu serwisowego - w przypadku, gdy naprawa przyjętego do punktu sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa jest dla niego nieopłacalna.

Postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Zebrany zużyty sprzęt trafia do zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej kolejności zostają usunięte z niego części i składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy trafiają do odzysku i recyklingu.

Kto nie przekazuje zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu, podlega karze grzywny.

Nie umieszczaj zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami!

Kto, wbrew zakazowi umieszcza zużyty sprzęt łącznie z innymi odpadami, podlega karze grzywny.

Informacje o potencjalnych skutkach dla środowiska i zdrowa ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych a także o roli, jaką gospodarstwo domowe spełnia w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu znajdują się w informacji dołączonej do sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajdującego się w naszej ofercie.

Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia. Jednocześnie oszczędzamy naturalne zasoby naszej Ziemi wykorzystując powtórnie surowce uzyskane z przetwarzania sprzętu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl